Wszyscy są zajęci walką z koronawirusem. Równolegle natomiast toczy się inny bój, którego stawką jest dostatek żywności dla coraz większej liczby mieszkańców globu. Biedzą się nad tym naukowcy, dyskutują poważne organizacje międzynarodowe, od czasu do czasu alarmuje prasa. Zagrożone są bowiem pszczoły, których obecność w przyrodzie jest absolutnie niezbędna. To one zapylają kwiaty …