Kłótnia w bookerze

Polemiki i kłótnie zdarzają się nie tylko w polityce. Występują nawet w tak szacownej dziedzinie, jak przyznawanie nagrody literackiej. Przy okazji ostatniej decyzji komitet Booker Prize nie tylko pokłócił się, ale też złamał uświęconą zasadę działania tej bardzo cenionej nagrody. Postanowiono, zamiast tradycyjnej jednej nagrody, obdarzyć nią dwie słynne zresztą i zasłużone autorki. Tegorocznego Bookera otrzymała kanadyjska pisarka Margaret Atwood…


 


76garnizon