Gasnące światło

Kaliber tej pary autorów każe uważnie tę książkę przeczytać i poważnie nad jej konkluzjami się zastanowić. Stephen Holmes jest nowojorskim profesorem prawa, znanym i cenionym w USA. Światowa sława to prof. Ivan Krastev, pochodzący z Bułgarii politolog, który wykłada w USA, ale jest światowym autorytetem w dziedzinie filozofii oraz analityki politycznej. Smutne stwierdzenie o gasnących światłach, wzięte z tytułu książki („The Light That Failed”, wyd. Penguin Books Ltd), dotyczy Europy Wschodniej i pogarszającego się stanu kruchej demokracji, jaka tam po upadku komunizmu zapanowała. Jedną z najciekawszych tez stawianych przez obu autorów jest stwierdzenie,


 


78sofitel