Wokół orkiszowego stołu

Stół – miejsce centralne w każdym domu – od zawsze pełnił ważną funkcję w naszej tradycji i kulturze. Już w średniowieczu przy słynnym Stole Honorowym wielkiego mistrza w Malborku zasiadali najbardziej zasłużeni rycerze, by oddawać się wspólnemu ucztowaniu. Dla możnych tej epoki był to element manifestacji władzy i potęgi, dla nas, współcześnie, to symbol domowego ogniska, który jednoczy, łączy i pozwala zacieśniać więzi …