Jeef Koons w Oxfordzie

Kiedy Europa Wschodnia była zajęta obroną przedmurza chrześcijaństwa, czyli odsieczą wiedeńską, tocząc w 1683 roku bitwę między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy, w brytyjskim Oksfordzie otwierano Muzeum Ashmolean (obecnie Ashmolean Museum of Art and Archaeology), pierwszą na świecie publiczną galerię sztuki (1678–1683). Początkowo muzeum mieściło zbiory gabinetu osobliwości …


 


72-deluxe
72-narvil