Jasne reguły

Trudno jest porównywać inwestycje na rynku walutowym i rynku akcji. Jeszcze trudniej działania na rynku akcji z inwestycjami w nieruchomości. A jak porównać inwestycje w nieruchomości z rynkiem dzieł sztuki, jak sam rynek sztuki, sztukę współczesną i okres impresjonistów, jak klejnoty rodowe Romanowów? Nabywca aukcyjny stuletnich klejnotów był inwestorem czy szalonym multimilionerem? Czy kupował historię, czy kamienie szlachetne (diamenty, szafiry, rubiny), czy dzieło sztuki? Jaki index zastosować do jego inwestycji? A współczesny, kultowy, jak każdy niemal pierścionek od Diora (unikatowe dzieło sztuki jubilerskiej) …


 


76garnizon