Uczniowie oddychają przyszłością

Jeśli wierzyć przysłowiu (czym skorupka za młodu nasiąknie…), będziemy mieli czym oddychać. Uczniowie sporego kawałka Dolnego Śląska przyłożyli się w konkursie ekologicznym „Ekogwiazda”. Zwycięski team przygotował film „Oddech przyszłości”, którego nie można oglądać bez optymizmu. Uczniowie zwycięskiego Zespołu Szkół …


 


71-samsung
71-sofitel