Finlandia, już drugi raz z rzędu, ogłoszona została najszczęśliwszym krajem świata w dorocznym raporcie „World Happiness”, sporządzanym pod egidą ONZ. Jak to się dzieje, że kraj tak mały, którego ludność (5,5 mln) liczy zaledwie 0,07 proc. ludności świata i który dopiero przed wiekiem stał się w pełni niezależnym państwem, ma się dzisiaj aż tak dobrze. …


 


72-deluxe
72-narvil