Nieruchomości za granicą

Według zaleceń ekspertów od zarządzania majątkiem nieruchomości powinny stanowić podstawowy instrument dywersyfikacji portfela aktywów osobistych. Obserwując polski rynek, można stwierdzić, że lepiej sytuowana część naszego społeczeństwa bierze sobie te rady do serca, lokując swoje oszczędności w nieruchomości, najczęściej lokale mieszkalne. Powyższą tendencję możemy zaobserwować również wśród najbardziej zamożnych klientów. Jednocześnie w tym segmencie pojawia się coraz częściej potrzeba inwestowania w nieruchomości za granicą. Co ciekawe, w tym przypadku …


 


73-hossa