Częstochowa

W sektorze hotelowym można rozwijać się w dwojaki sposób. Albo kupować pojedyncze hotele czy całe ich sieci, jak to czynią niecierpliwi Amerykanie, albo postawić na tak zwany rozwój organiczny, czyli powoli, systematycznie powiększać swój stan posiadania.

Tę drugą drogę wybrała Grupa Arche, która wyrosła z firmy deweloperskiej, a obecnie coraz energiczniej rozwija swój biznes hotelowy. Najnowszą pozycją w rejestrze jej obiektów jest czterogwiazdkowy hotel w Częstochowie. …