Nagrody Nobla, przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub działania na rzecz pokoju, to najbardziej prestiżowe wyróżnienia na świecie. Sławą cieszy się także Bal Noblistów, uroczysty bankiet w sztokholmskim ratuszu odbywający się co roku 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora nagród Alfreda Nobla, przemysłowca i wynalazcy dynamitu …